Rosholt

Rosholt

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  4:30pm
  @Pittsville High School
  Football Field
  4:30pm
  @Pittsville High School
  Football Field
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  7:00pm
  @Rosholt High School
 • 24
  9:00am
  @Rosholt High School
  Clintonville vs. Rosholt. 9:00 Clintonville vs. Assumption. 10:00 Assumption vs. Rosholt. 11:00
  9:00am
  @Rosholt High School
  Clintonville vs. Rosholt. 9:00 Clintonville vs. Assumption. 10:00 Assumption vs. Rosholt. 11:00
  9:00am
  @Rosholt High School
  Clintonville vs. Rosholt 9:00 Clintonville vs. Assumption 10:00 Assumption vs. Rosholt 11:00 All 3 levels. Varsity/ Junior Varsity/JV2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7