Rosholt

Rosholt

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  TBD
  @Madison, WI
  TBD
  @University of Wisconsin-Oshkosh
  Boys only
  4:00pm
  @University of Wisconsin-Oshkosh
 • 20
  TBD
  @UWSP Multi-Activity Center (MAC)
  girls only
  4:00pm
  @UWSP Multi-Activity Center (MAC)
 • 21
  TBD
  @UWSP Multi-Activity Center (MAC)
  boys only
  10:00am
  @UWSP Multi-Activity Center (MAC)